Příspěvky

Podmínky schvalování podnájmů v městských bytech

Podmínky schvalování podnájmů v městských bytech

RMO dne 20.2.2024 schválila povolování podnájmů v městských bytech jen ve specifických životních situacích, u kterých se předpokládá doba trvání max. 1 rok, a které je třeba pronajímateli doložit. Za specifické životní situace je možno považovat např. studium mimo okres Olomouc, dlouhodobá práce mimo okres Olomouc, dlouhodobý pobyt ve zdravotnickém zařízení apod.