Nebytové prostory

Zajišťuje oddělení nebytových prostor Správy nemovitostí Olomouc, a.s.

Hlavní oblasti činnosti jsou:

Pronajímání prostor sloužících podnikání v majetku statutárního města Olomouce je mimo jiné upraveno zákonem “o obecním zřízení” č. 128/2000 Sb. v platném znění.

Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, odbor majetkoprávní Magistrátu města Olomouce volný prostor sloužící podnikání zveřejní na úřední desce (budova Magistrátu města Olomouce, Hynaisova č.o. 10) po dobu 15 dnů. Po tuto dobu si mohou zájemci prostor prohlédnout a podat žádost o pronájem na odbor majetkoprávní Magistrátu města Olomouce, Hynaisova č.o. 10. Ten žádosti předkládá k projednání majetkoprávní komisi a Radě města Olomouce. Budoucího nájemce určuje na základě svého usnesení Rada města Olomouce.

Pronajímání prostor sloužících podnikání v majetku Správy nemovitostí Olomouc, a.s., je v kompetenci představenstva společnosti. Žádosti o pronájem je možné podat na oddělení nebytových prostor.

Sídlo oddělení nebytových prostor Školní 202/2, 779 00 Olomouc
Telefonní spojení 585 238 121
Provozní doba Pondělí:  8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
Středa:   8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
V ostatní dobu dle domluvy