Kontakt

Správa nemovitostí Olomouc, a.s.

Školní 202/2, 779 00 Olomouc

IČ:    25898736

DIČ: CZ25898736

Telefon: 585 238 111
GSM: 606 750 763
Datová schránka: ts3getc

e-mail: info@sno.cz

e-mail (správa soukromých domů): infossd@sno.cz

Provozní doba
Pondělí 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
Středa 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
V ostatní dobu po předchozí domluvě.

Telefonní seznam

MAIL ADRESY zaměstnanců (mimo Hotelový dům) jsou tvořeny prvním písmenem křestního jména/tečkou/příjmením/@sno.cz (bez diakritiky), např. Karel Novák – k.novak@sno.cz

Seznam pracovníků SNO

PTÚ – provozně technický úsek (městské domy), OPÚ – obchodně právní úsek, – ekonomický úsek, SSD – správa soukromých domů, NP – nebytové prostory

Jméno Tel. Mob. č.d. zařazení
Bien Oldřich, Ing. 585 238 147 734 643 656 PTÚ provozní technik – energetik
Čečetková Renáta, Bc. 585 238 119 byt.odd. OPÚ – bytové oddělení
Dobešová Jana 585 238 102 733 610 176 212 EÚ – účetní SSD
Dočkalová Zdena 585 238 135 208 SSD – evidentka
Dopitová Petra 585 238 130 210 EÚ – účetní SSD
Florianová Hana 585 238 134 PTÚ referent
Geržová Dana 585 238 131 209 SSD – evidentka
Hamplová Dagmar 585 238 116 585 223 403
602 567 190
312 sekretářka, personální referent
Indráková Ivana 585 238 113 602 784 117 302 SSD – provozní technik
Janoušek Pavel 585 238 148
605 233 020
PTÚ provozní technik výtahů
Jarošová Dana 585 238 138 212 SSD – evidentka
Jurajdová Zdeňka 585 238 139 212 EÚ – účetní SSD
Kiková Gabriela 585 238 114 208 SSD – evidentka
Kučerová Vladimíra 585 238 133 202 EÚ – účetní (pokladna)
Mach Jiří 585 238 141 737 156 795 PTÚ vedoucí provozního oddělení
Majdová Marcela 585 238 129 práv.odd. OPÚ – právní oddělení
Martinová Marcela 585 238 137 402 EÚ – evidentka MD
Martinová Nikol 585 238 103 212 SSD – evidentka
Piňosová Markéta 585 238 121 602 512 991 12 OPÚ – bytové oddělení, NP
Schulmeisterová Renáta 585 238 143 602 793 969 PTÚ provozní technik
Sovová Blanka 585 238 101 211 EÚ – účetní SSD
Sprátek Pavel 585 238 144 602 776 409 PTÚ provozní technik
Svoboda Zdeněk, Ing. 585 238 132 606 722 230 303 vedoucí SSD
Svozilová Zuzana 585 238 136 402 EÚ – evidentka MD
Štyks Josef 585 238 122 407 správce ekonomických aplikací
Trávníčková Denisa, JUDr. 585 238 106 602 543 819 19 obchodně-právní náměstek
Valášková Jana 585 238 160 209 SSD – evidentka SSD
Vrbová Jana 585 238 126 308 EÚ – vedoucí účetní
Vyhňáková Věra, Ing. 585 238 107 737 465 918 310 ekonomický náměstek
Zelenka Roman, Ing. 585 238 108 602 719 963 312 ředitel SNO, a.s.
Zemanová Milena 585 238 142 734 790 358 303 SSD – referent
Zlámal Zbyněk 585 238 147 602 776 407 prov.odd. provozní technik
Hovorna – vrátnice 585 238 124
Vrátnice 585 238 111 101 p. Nakládalová, p. Hrdličková
Jméno Tel. Mob.
Bien Oldřich, Ing. 585 238 147 734 643 656
Čečetková Renáta, Bc. 585 238 119
Dobešová Jana 585 238 102 733 610 176
Dočkalová Zdena 585 238 135
Dopitová Petra 585 238 130
Florianová Hana 585 238 134
Geržová Dana 585 238 131
Hamplová Dagmar 585 238 116 585 223 403
602 567 190
Indráková Ivana 585 238 113 602 784 117
Janoušek Pavel 585 238 148
605 233 020
Jarošová Dana 585 238 138
Jurajdová Zdeňka 585 238 139
Kiková Gabriela 585 238 114
Kučerová Vladimíra 585 238 133
Mach Jiří 585 238 141 737 156 795
Majdová Marcela 585 238 129
Martinová Marcela 585 238 137
Martinová Nikol 585 238 103
Piňosová Markéta 585 238 121 602 512 991
Schulmeisterová Renáta 585 238 143 602 793 969
Sovová Blanka 585 238 101
Sprátek Pavel 585 238 144 602 776 409
Svoboda Zdeněk, Ing. 585 238 132 606 722 230
Svozilová Zuzana 585 238 136
Štyks Josef 585 238 122
Trávníčková Denisa, JUDr. 585 238 106 602 543 819
Valášková Jana 585 238 160
Vrbová Jana 585 238 126
Vyhňáková Věra, Ing. 585 238 107 737 465 918
Zelenka Roman, Ing. 585 238 108 602 719 963
Zemanová Milena 585 238 142 734 790 358
Zlámal Zbyněk 585 238 147 602 776 407
Hovorna – vrátnice 585 238 124
Vrátnice 585 238 111
Hotelový dům
Bejdák Jaroslav, vedoucí: 585 423 587, 602 526 500
Recepce 585 423 594, 585 423 519 nonstop
Sýkorová Eva, referent 585 423 595
Minář Jaroslav, údržba 724 243 975
E-mail hotelovydum.ol@seznam.cz
NAMIRO

Palackého 1198/14, Olomouc

Navrátil Milan, správce: 724 898 737
E-mail namiro@sno.cz
Magistrát města Olomouce
MMOL – Horní nám. 1 585 513 111
provolba: 51 – 7xyz* (xyz* klapka příslušného pracovníka)
MMOL – Hynaisova 10 588 488 111
odd.prodeje domů -Peňázová-kl. 455, Indruchová-kl.456, Mgr.Mlčáková-kl.457, Mgr. Michalcová-kl.459

Na mapě