Příspěvky

Zvýšení nájemného u městských bytů

Zvýšení nájemného u městských bytů

Rada města Olomouce na svém zasedání dne 19.11.2018 rozhodla o zvýšení sazby nájemného u městských bytů o 20,- Kč/m2/měsíc s účinností od 1.3.2019. Rada města Olomouce na svém zasedání dne 10.12.2018 rozhodla o zvýšení sazby nájemného u bytů v domech zvláštního určení (byty v domech s pečovatelskou službou, bezbariérové byty) o 10,- Kč/m2/měsíc, s účinností od 1.3.2019