Příspěvky

Schválení nových Pravidel pro poskytování nájmu bytů v režimu podporovaného bydlení

Schválení nových Pravidel pro poskytování nájmu bytů v režimu podporovaného bydlení

Rada města Olomouce na svém zasedání dne 19.12.2023 schválila nová Pravidla pro poskytování nájmu bytů v režimu podporovaného bydlení s platností a účinností od 1.1.2024. Aktuální znění Pravidel je k dispozici v sekci „Pronájem bytů“.