Příspěvky

Schválení nových Pravidel pro poskytování nájemního bydlení v bytech

Schválení nových Pravidel pro poskytování nájemního bydlení v bytech

Schválení nových Pravidel pro poskytování nájemního bydlení v bytech ve vlastnictví statutárního města Olomouce

Rada města Olomouce na svém zasedání dne 10.8.2020 schválila nová Pravidla pro poskytování nájemního bydlení v bytech ve vlastnictví statutárního města Olomouce s platností a účinností od 1.9.2020. Aktuální znění Pravidel je k dispozici v sekci „Pronájem bytů“.