Příspěvky

Aktuální sazba nájemného u městských bytů

Aktuální sazba nájemného u městských bytů

Aktuální sazba nájemného u městských bytů činí od 1.3.2019:

110,- Kč/m2/měsíc u bytů do 55 m2

104,- Kč/m2/měsíc u bytů nad 55 m2

Pozn. neplatí pro byty zvláštního určení, byty v domě Holická 51, I.P.Pavlova 62, Dolní náměstí 47 a byty ve spoluvlastnictví SMOl a Družstev Olomouc, Jižní a Jiráskova