Příspěvky

Aktualizace žádostí o městský byt vedených v dřívějším pořadníku a podaných do r. 2008

Aktualizace žádostí o městský byt vedených v dřívějším pořadníku a podaných do r. 2008

Žadatelé zapsaní v pořadníku jsou povinni jednou ročně osvědčit zájem o setrvání v pořadníku a aktualizovat v něm uvedené údaje. Rada města Olomouce na svém zasedání dne 11.3.2008 rozhodla o dalším pozastavení příjmu těchto žádostí o městské byty.

Aktualizace je možná v termínu od 1.9. do 15.12. příslušného kalendářního roku. Formulář je k dispozici na bytovém odd. SNO, a.s. nebo ke stažení v sekci Formuláře.