SPRÁVA NEMOVITOSTÍ OLOMOUC a.s.
Menu
Rychlý kontakt

Správa nemovitostí Olomouc a.s.

Školní 202/2
779 00 Olomouc

Tel.:585 238 111
GSM:606 750 763
Fax:585 223 435
Kontakt podrobně

Dlouhodobější ubytování

Hotelový dům je v majetku Správy nemovitostí Olomouc, a.s. (dále SNO) a slouží výhradně jako ubytovací zařízení. Část poskytuje služby hotelového typu, část poskytuje ubytování pro studenty vysokých škol Olomouce a zbývající - převážná část slouží jako dlouhodobé ubytování pro olomoucké občany a rodiny s dětmi.

Žádosti o dlouhodobější ubytování na Hotelovém domě: přijímá bytové oddělení SNO, a.s.
O ubytování evidovaných žadatelů (na bytovém úseku SNO) na Hotelovém domě rozhoduje předseda představenstva SNO na základě doporučení bytové komise RMO a bytového oddělení SNO.
Ubytovací smlouva se uzavírá na 6 měsíců, v případě bezproblémového bydlení je možno ji prodloužit vždy o 6 měsíců. Výjimečně lze smlouvu vystavit či prodloužit na dobu kratší.

Kritéria pro přidělení ubytování na HD

 • Trestní bezúhonnost
 • Z hygienického hlediska lze přidělit ubytování na HD max. čtyřčlenné rodině.
 • Prošetření sociální situace žadatele. Neřešit při zřetelně neuspokojivých rodinných poměrech (prokazatelná agresivita nebo opakovaná trestná činnost někoho z členů domácnosti, alkoholizmus apod.). V odůvodněných případech vyžádat zprávu o osobě žadatele od odboru sociálních věcí, a to zejména při zjištěných problémech v předchozím ubytování (např. neplacení nájemného).

Cena ubytování

 • 5.500,- Kč / měsíc / manželská buňka pro dvě osoby
 • 6.000,- Kč / měsíc / manželská buňka pro dvě osoby po rekonstrukci
 • 6.700,- Kč / měsíc / manželská dvoubuňka pro dvě osoby
 • 620,- Kč / měsíc / 3. a další osoba
 • 4.200,- Kč / měsíc / svobodárna
 • cca 500,- Kč / měsíc / záloha na elektřinu

Výše peněžité jistoty

 • 7.000,- Kč / manželská buňka
 • 8.000,- Kč / manželská dvoubuňka
 • 5.000,- Kč / svobodárna

Z historie

Hotelový dům v Olomouci byl zbudován v šedesátých letech jako ojedinělé zařízení poplatné socialistické době. Původně měl sloužit k přechodnému ubytování perspektivním mladým bezdětným manželům do doby, než získají nový byt v hojně budovaných sídlištích. V budově byla, vedle jedno a dvoupokojových bytů, umístěna knihovna, společenská místnost, restaurace, prádelna, sušárna apod. Za dobu existence se však, spolu s osazenstvem, výrazným způsobem změnil charakter poslání Hotelového domu. Postupem doby, jak se měnili vlastní nájemníci, se také měnila i vnitřní dispozice budovy. Začali přibývat nájemníci s dětmi, zejména z řad slabě sociálně situovaných lidí, a současně začalo ubývat společenských místností. Postupně probíhá modernizace vnitřního vybavení s přihlédnutím na požadavky bydlících.
 

©2008-2019 Správa nemovitostí Olomouc a.s.